Fogyasztóvédelem

Közzététel dátuma

A Compass egyesület 2015-ben alakult, 367 tagot tart nyilván, közhasznú szervezetként működik.
A szervezet tevékenység szerinti besorolása: fogyasztóvédelem; természet- és környezet-védelem; ismeretterjesztő, kulturális és művelődési tevékenység; gyermek-, ifjúság- és családvédelmi, ill. érdekképviseleti tevékenység; egészségmegőrzési és karitatív tevé-kenység; infokommunikáció, sport, egyéb közérdekű tevékenység.

Az alapító okiratunk szerint küldetésünk:
A helyi fiatalok támogatása, készségeik és kompetenciáik fejlesztése annak érdekében, hogy növeljük lehetőségeiket az EU rendszerébe való beilleszkedésre, kiemelten a nyílt munkaerőpiacra. Fokozott figyelmet fordítunk a tudatos fogyasztói magatartás megisme-résére, elsajátítására,melynek elengedhetetlen része a jogaik és kötelességeik megismeré-se, információgyűjtés. A fiatalok, és különösen a hátrányos helyzetben élők motiválása a közösségi életben való aktív részvételre.
A Fiatalok Európai Uniós fogyasztóvédelmi ismereteinek bővítése. Szükség esetén – mint hátrányos helyzetű csoportnak – fogyasztói érdekvédelem biztosítása a szolgálta-tókkal szemben.

Az egyesület közhasznú tevékenységei:
gyermekek és fiatalok védelme, az érdeklődési körök bemutatása, oktatás, készségfej-lesztés, információ-átadás, szociális támogatás, az esélyegyenlőség hirdetése, környezet, egészségügyi, fogyasztói tudatosság és védelem, a társadalom hátrányosabb helyzetű rétegeinek munkaerőpiaci képzése, pályaorientáció, sportáltali nevelés, szabadidő hasznos eltöltése, drogprevenció, különböző aktivitások, tevékenységek, amik segítenek a generá-ciós különbségek áthidalásában, kultúrák közötti kapcsolatépítés, a földrajzilag, mentáli-san, fizikálisan, és/vagy gazdaságilag hátrányos helyzetűek támogatása. Bűnmegelőzési programok, abúzust elszenvedett gyermekek és szülők támogatása.
Népszerűsítjük az önkéntesség társadalmi és egyénre gyakorolt hasznosságát, amivel elő-segítjük a munkatapasztalatszerzést, az egyén képességeinek reális ismeretét, a nemzet-közi programjainkon keresztül pedig lehetőséget biztosítunk az aktív európai állampolgári jelenlétre.

Célcsoportunk:
Magyarország, kiemelten Somogy Megye. Korosztály: 3-99 év,
Programjaink komplexitása abban rejlik, hogy programonként célzott korosztályokra koncentrálunk, de emellett figyelembe vesszük az őket körülvevő kapcsolati hálót és kör-nyezetüket is (pedagógusok, szülők, nagyszülők).

A korhoz kötött programjaink úgy kerültek megtervezésre, hogy azok jól illeszkedjenek az adott korcsoporthoz, figyelembevéve a szociális kihívásokkal és egészségügyi hátrá-nyokkal küzdők igényeit.
A programjaink hatékonyak a közösség egyén- és a közösség a fejlődésében is.

 

Válassz nyelvet
Regisztráció
Eseménynaptár
Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Logók

Széchenyi 2020 – erod.hu

01erasmusplus

 

 

 

 

 12miniszterelnokseg nemzetpolitikai allamtitkarsag

13NEA

14BethlenGabor