Bemutatkozó

A szervezet 2005-ben lett megalapítva, de ezelőtt 2 évig már aktívak voltunk mint információs csoport. Jelenleg 350 taggal rendelkezünk.

Az alapító okiratunkban is leírt küldetésünk a következő:

A helyi fiatalok támogatása, készségeik és kompetenciáik fejlesztése annak érdekében, hogy jobb lehetőségeik legyenek a munkaerő-piacon. A fiatalok, és különösen a hátrányos helyzetben élők motiválása a közösségi életben való részvételre.

Támogatjuk a helyi magyar fiatalok integrálását az Európai Úniós lehetőségek rendszerébe. Segítünk nekik és a helyi közösségeknek valóban aktív Európai Uniós taggá válni, és hogy megértsék a jogaikat és kötelezettségeiket.

Bevezetjük az önkéntes munkát, ugyanis az önkéntesség jól tükrözi, mit is jelent az aktív polgári európai jelenlét. Az egyesület közhasznú tevékenységei a következők: gyermekek és fiatalok védelme, az érdeklődési körök bemutatása, oktatás, készségfejlesztés, információ-átadás, szociális támogatás, az esélyegyenlőség hirdetése, környezet, egészségügyi, és fogyasztói tudatosság és védelem, a társadalom hátrányosabb helyzetű rétegeinek munkaerőpiaci képzése, pályaorientáció, tanítás a sporton keresztül, hasznos eltöltése a szabadidőnek, drogprevenció, tevékenységek, amik segítenek a generációs különbségek áthidalásában, kultúrák közötti kapcsolatépítés, a földrajzilag, mentálisan, fizikálisan, és/vagy gazdaságilag hátrányos helyzetűek támogatása. Bűnmegelőzési programok, abúzust elszenvedett gyermekek és szülők támogatása.

A célcsoportjaink a 3-12 közötti gyermekek és a 12-20 év közötti fiatalok.

A korhoz kötött programjaink úgy vannak megtervezve, hogy azok jól illeszkedjenek az adott korcsoporthoz, és különösen a szociális kihívásokkal és egészségügyi hátrányokkal küzdők igényeihez igazodnak ezek a tevékenységek.

A programjaink erős szerepet játszanak mind a közösség egyéneinek fejlődésében, mind pedig magának a közösségnek a fejlődésében is.

Hogy elérjük ezen céljainkat, a következő programokat szervezzük meg:

1. Ingyenes karrier-tanácsadást tartunk a fiataloknak munkába állásuk kezdetén, munkaerő-piaci és elhelyezkedési konzultációt szervezünk, és pályaorientációs fejlesztést is adunk a későbbi munkatapasztalatokhoz való felkészülés érdekében. Mindezt heti 5 alkalommal tartjuk, nagyjából 2000 fiatallal havi lebontásban, a somogy megyei középiskolákban, a Kaposvári Egyetemen, 9 általános iskolában Kaposváron és 2 másikban Somogy megyében. (5 alkalom egy héten, minimum 50-100 ember iskolánként, 20 nap egy hónapban=2000)

2. Az Ifjúsági centrumunkban (Füredi u. 41.) különböző témakörökben tartunk ifjúsági klubokat heti rendszerességgel (tánc, fotózás, környezettudatos életmód, interulturális témák, önkéntesség, idegen nyelvek, készség- és kompetencia-fejlesztés).

3. A segítségnyújtási szolgáltatásunkkal korcsoportnak megfelelő információt, részleteket és kondíciókat adunk ki a nemzetközi projektekről és az ifjúsági csereprogramokról, különböző korosztályoknak (középiskola, gimnázium, egyetemi hallgatók, munkanélküliek). Sikeresen bevontunk egyre több és több fiatalt a nemzetközi projekteinkbe (több, mint 100 nemzetközi partnerrel dolgozunk – Civil szervezetek, egyetemek, önkormányzatok és szervezetek). Célunk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek számára is eljuttassuk az ifjúsági csereprogramok előnyeit, mivel ezek a programok a részvételen túl együttműködést is igényelnek a gyermekektől, így fejlesztve a kompetenciáikat és a szociális készségeiket.

4.Ability Quest A nonformális pedagógiai módszerekre építve fejlesztjük a 6-18 éves korosztály kompetenciáit. A tevékenységeket önkéntesek és fiatal dolgozók együtt szervezik a szervezetünkön belül, oktatók felügyelete mellett. Az óvodákban már 3 évesekkel is dolgozunk a kompetenciáik fejlesztésében. Idősebb gyerekekkel dolgozunk iskolaidőn kívül is.

 

5.A kaposvári fiatalok szociális szerepvállalásának elősegítése programunk célja, hogy a kaposvári fiatalok kompetenciáit és életminőségét javítsuk, és megfelelően informáljuk őket.

6.Képzési centrum Fiatalok és felnőttek képzési intézménye. Képzéseket szervezünk helyieknek és külföldieknek, diákoknak, szülőknek, tanároknak,gyakornokoknak, ifjúsági segítőknek, szociális munkásoknak, pl. tanulj meg tanulni, oktatási fejlesztés oktatók részére, környezet-tudatosság, pszichológiai tréning, munkarőpiaci képzés a szociálisan hátrányos helyzetűeknek, ifjúsági vezetők képzése, és sok más.

 7.Gyakornoki lehetőségek a magyar és külföldi diákoknak, andragógia, pedagógia, szociológia, turizmus, vendéglátás és ifjúsági támogató hallgatóknak.

 8.Az Ifjúsági Központunk és Ifjúsági Információs Irodánk aktív infopont szolgáltatást tart fenn. Nyitottak vagyunk a fiatalok mindennapos problémáira, az igényelt információ biztosításával. Ennek érdekében rengeteg információt gyűjtöttünk össze szolgáltatásokról és szolgáltatókról, akik támogatást nyújtanak az EU-n belül, országosan illetve Kaposváron és környékén. Mint az EURODESK regionális partner-irodája, képesek vagyunk információt biztosítani a programjainkról, EU-s programokról, mobilitásról, pályázatokról, karrierrel és a munkaerő-piaccal kapcsolatos lehetőségekkel kapcsolatban.

-          Információs szolgáltatásaink

 • Aktív Fiatalok Programja, Erasmus+ program, Európai Önkéntes Program, országos és nemzetközi tréningek, kurzusok, szemináriumok.
 • Karrier-tanácsadás, pszichológia
 • Továbbtanulási lehetőségek
 • Munkavállalói tanácsadás
 • Életvezetési tanácsadás
 • Jogi segítség diákoknak, személyesen és e-mailben
 • Nyelvvizsga-felkészítés
 • Pályázati tanácsadás
 • Utazással kapcsolatos felkészítés
 • Iskolázottság
 • Támogató szervezetekkel kapcsolatos információk,és krízishelyzeteket kezelő szervezetek
 • Rekreációs események és tevékenységek
 • Munkalehetőségek
 • Önkéntes munka, az erre való jelentkezés lehetősége
 • EU-sarok: folyamatos tanácsadási szolgáltatás az EVS-ről, a volt és jelenlegi önkénteseink segítségével
 • Drogprevenció
 • Egészség-megőrzési prezentációk gyerekeknek és fiataloknak, szexuális felvilágosítás és tanácsadás egészségügyi dolgozók, orvosok segítségével

Fejlesztési tevékenységeink

 • Önismeretekkel kapcsolatos tevékenységek
 • Készségek és kompetenciák
 • Oktatási és tanulási módszerek és technikákkal kapcsolatos ismeretek
 • Idegen nyelvek elsajátítása nonformális pedagógiai módszerekkel
 • Tevékenyégek amik elősegítik a környezettudatos életmód kialakítását
 • Kompetencia-fejlesztés fiatal vezetőknek
 • Oktatása, mentorálása az általános és középiskolásoknak
 • Kreatív foglalkozások
 • EVS klub
 • Drámaklub (drámapedagógia)
 • Táncklub (a dráma- és táncklubosoknak lehetőség a közönség előtti fellépésre)
 • Művészeti klub

9.Tapasztalatok az önkéntesség területén:

Regisztrált önkéntes fogadó szervezetként vagyunk nyilvántartva, jelenleg több, mint 350 taggal. Az egyttműködési megállapodásaink főleg fiatal önkéntesekkel köttetnek, 13-25 éves kor között. Kaposvár összes középiskolájával együttműködünk. Nálunk elvégezhető az 50 órás Iskolai Közösségi Szolgálat is. Az önkénteseink a szabadidős tevékenységeink keretében segítenek közkedvelt programokat szervezni. Szervezetünk egy megkülönböztethető üzleti partnere Kaposvár városának. Különböző ökéntes munkáink vannak: rendezvény-szervezői, vezetői, fotográfiai, gyermekek és családjaik kreatív és sportfoglalkozásai, az ezekhez szükséges eszközök biztosítása. Néhány példa ezekre az eseményekre: Nemzetközi Fiatalok Futballfesztiválja, Európai Fiatalok Hete, Fogyasztói Tudatosság Roadshow, Festők Városa Fesztivál, Félmaraton Nemzetközi Futóverseny, a Virágfürdő rendezvényei, Vivicitta Futóverseny, munkaerő-piaci rendezvények és szituációs értékelő rendezvények

Az Európai Önkéntes Szolgálat kereten belül akkreditált küldő, fogadó és koordináló szervezet vagyunk. Szervezetünk 9 éve kezdte az önkéntes munka fontosságának szerepét erősíteni a magyar önkéntesekben. Tapasztalataink alapján, annak érdekében, hogy a fiatalok aktív és kompetens európai állampolgárokká váljanak, elengedhetetlen fontosságú az idegen nyelv ismerete, a nemzetközi tapasztalatok, és a kulturális különbségeken és sztereotípiákon való felülemelkedés.

Nagyon komolyan vesszük a munkánkat, ugyanis meg vagyunk róla győződve, hogy a társadalomnak alapvető szüksége van felelősségteljesen és aktívan résztvevő fiatalokra. Ezekben a projektekben a külföldről érkező fiatalok friss energiát visznek a helyi fiatalok közösségébe, biztosítva az idegen nyelv gyakorlati alkalmazását. A hely önkéntesek tudják használni idegen nyelvi ismereteiket a külföldi projektjeink során, vagy amikor közösségi munkát végeznek, amivel élet- és munkatapasztalatokat, kapcsolatokat is szereznek, emellett a személyiségük és kompetenciáik is fejlődnek. Visszatérésüket követően hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, húzóerői a közösségi eseményeknek. Az általunk fogadott külföldi önkénteseink részt vehetnek az Ifjúsági Központunk rendezvényeiben és tevékenységeiben.

A mi szervezetünk fogadta a legtöbb önkéntest Magyarországon, több, mint 500 főt. Motiválni szeretnénk a helyi fiatalokat a saját önkénteseink példáján keresztül, hogy csatlakozzanak az Erasmus+ programhoz és éljenek a program által kínált előnyökkel. Ennek következtében új világokkal ismerkedhetnek meg, fejlődik az önismeretük, kipróbálhatják a saját határaikat és erőforrásaikat, és így sikeresebbé válnak a munkaerő-piacon és a karrierépítésben.

10.A “Miénk itt a tér – szociális város-rehabilitáció Kaposváron” programunk során a következő szolgáltatásokat valósítottuk meg:

-          Az önkéntes munka és tréning koncepciójának népszerűsítése

-          Szabadidős tevékenységek és programok szervezése; futóversenyek, családi napok

-          Állásbörzék, karrier-tanácsadás

-          Művészeti és kézműves foglalkozások

-          EVS klub

-          Egyéb klubok: fogyasztó tudatosság, az orvos válaszol, egészség-megőrzési előadások

11.Szociális város-rehabilitáció Kaposváron: “Nostru”

Hasznos szabadidős tevékenységek szervezése, készség- és kompetencia-fejlesztés, diszkrimináció-ellenes és szociális integrációs tevékenységek a főleg roma közösségek által lakott területeken, kapcsolatépítés a kultúrák között.

12.Önkéntes munkát végzünk a “Borostyán anyaotthonban”, ahol nehéz szociális helyzetben lévő anyák és gyermekeik találnak ideiglenes támogatást és védelmet. Segítenek a szegénységben és/vagy abúzusban élő gyermekeknek, támogatják a lehetőségek és jogok egyenlőségét nők és férfiak között, harcolnak a családon belüli erőszak ellen. A szervezet kezdeményezi a a hátrányos helyzetűek megsegítését, és hogy enyhítse a sokféle hátrányt ami visszafogja őket; egyenlő lehetőségeket próbál biztosítani minden etnikai csoportnak, ugyanakkor segít visszaintegrálni a társadalomba olyan fiatal felnőtteket, akik már nem kapnak állami ellátást, emellett segít a hátrányos helyzet diákoknak iskolai problémák esetén, hogy megakadályozzák a lemaradásukat.

 13.Önkéntes szolgálatot végzünk a RÉV – Remény az Élhetőbb Világért szervezet részére. Ennek a szervezetnek a célja, hogy megsegítse a szociális kihívásokkal szembenéző egyének, családok, csoportok helyzetét. Támogatja, oktatja, vezeti a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket, fiatalokat, egyéneket. Felkészíti és oktatja a nekik segítő szakembereket. Kezeli a családon belüli erőszak különböző formáit, prevenciót segít elő az áldozatok életében.

 

14.A fiatalok és a kaposvári döntéshozók, hivatalok közötti kommunikáció konszolidálása

Régóta együtt dolgozunk a város hivatalaival, civil és fiatal képviselőivel. Az önkénteseink több alkalommal találkoztak a város polgármesterével és asszisztenseivel. Célunk a fiatalok aktív részvételének elősegítése

15.Az élethosszon át tartó tanulás népszerűsítése, a mobilitás támogatása, a sport és különböző szektorok közötti együttműködés promotálása. Szervezetünk sokat tesz a nemzetközi mobilitás és tapasztalatszerzés lehetőségeinek kiterjesztéséért a kollégák, partnerek, szakemberek érdekében. A szervezet egyéni munkát szervez ezen a területen, az elmúlt 10 évben magyar fiatalokat és szakembereket delegáltunk külföldre a Youth in Action és Erasmus+ programok keretében. Napi szinten reklámozzuk ezeket a programokat középiskolákban, általános iskolákban, és az egyetemen. Ugyanakkor az idegen nyelvismeret különösen fontos manapság a munkaerő-piacon, így alapvetőnek találjuk ezeknek az ismereteknek a fejlesztését a fiatalok körében. Együttműködünk a Somogy Megyei Kereskedelmi- és Iparkamarával és a helyi cégekkel és gyárakkal, a Somogy Megyei Önkormányzattal és sok másik önkormányzattal hogy elősegítsük a sikeres integrációt a munkaerő-piacra. Üzleti partnerei vagyunk a Somogy Megyei Munkaügyi Hivatalnak, aminek célja a munkanélküliség csökkentése a megyén belül, képzések és átképzések segítségével.

Senior önkéntes program: pl. Grundtvig és helyi programok: Felajánljuk a lehetőségét az időseknek (50 év felett), hogy kiterjesszék ismereteiket a külföldi országokról és kultúrákról. 2 év alatt 6-6 idős önkéntes utazott külföldi országokba, 3-8 hetes periódusokra. Az idős önkéntesek olyan tevékenységekben vesznek részt, ami számukra tanulást jelent, és a fogadó szervezet (vagy tágabb közösség) számára semmiféle anyagi juttatás nem jár ezért. Mindig bevonjuk a helyi idős civileket önkéntesi programjainkba, hogy segítsünk a fiataloknak megtanulni különböző generációkkal együtt dolgozni. Ez a közös munka segít az időseknek megosztani az élet- és munkatapasztalatukat a fiatalokkal.

17.VET-mobility projektek

A múltban már szereztünk tapasztalatokat hasonló országos projektekkel kapcsolatban. Köszönhetően a széles körű országos és nemzetközi kapcsolat hálónknak (technikai iskolák, önkormányzatok, Kereskedelmi- és Ipari Kamara, Munkaügyi Hivatal, profitszektor), az EVS, Ifjúsági Cserék, és gyakornoki programjaink mellett 2016 elkezdtünk VET-mobility projekteket is koordinálni.

VET-mobility-t szervezünk diákoknak, akik ácsnak, hegesztőnek, CNC (ívhegesztés, oxi-acetilén hegesztés, MIG hegesztés, TIG hegesztés), gáz- és vízvezeték szerelőnek, robotikát tanulnak.VET-mobility projektek és munkahelyi megfigyelés óvodapedagógusoknak, középiskolai tanároknak, szóbeli és technikai tanároknak, oktatási intézmények képviselőinek, és nemzeti oktatási igazgatóknak.

Jelenleg szervezetünknek 11 teljes-munkaidős, és sok részmunkaidős alkalmazottja van. (Szociális munkás, ifjúság-segítő, tanárok, szociológusok, rehabilitációs mentorok, könyvelő, közgazdász, jogász, sport menedzser, edző, mentor, stb.)

Partnerek

Főbb Partnereink:

Városi és megyei Óvodák, Általános és Középiskolák

Kaposvári Egyetem

Duráczky Gyógypedagógiai Intézet és Kollégium

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Klebelsberg Középiskolai Kollégium

Csányi Alapítvány - Kaposvár és Nagybajom

Kaposvár Város Önkormányzata

KLIK

Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum

Szakképzési Centrum

SKIK - Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

Europe Direct Kaposvári Iroda

Euros Kaposvár

Nemzeti Ifjúsági Tanács

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház - Kaposvár, Mosdós

Borostyánvirág Anyaotthon

Csiky Gergely Színház

Kaposvári Virágfürdő

Rippl-Rónai Múzeum

Szocionet – Idősek klubja- szabadidős foglalkozások szervezése

Országos Betegjogi, ellátottjogi, Gyermekjogi és  Dokumentációs Központ

Seven Hills Mtb Se

Együd Árpád Kulturális Központ - Agóra

Takáts Gyula Megyei Könyvtár

Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft

Kaposvári Nagycsaládosok Egyesülete

Kaposvári Szabadidő Egyesület

Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány

Nyugdíjas klubok

Gold Consulting

Tourinform

EURODESK: Az Eurodesk az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információs hálózat, mely 37 országban több mint 2000 partnerrel rendelkezik. Az Erasmus+ programot támogató szervezetként hozzáférhetővé teszi a nemzetközi mobilitással kapcsolatos információkat a fiatalok és a velük dolgozó szakemberek számára. A hálózat partnerszervezetei telefonos, e-mailes segítséget nyújtanak és személyes információ-szolgáltatást biztosítanak az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekről.

Rólunk mondták

Berkics Erik - Helyi önkéntesünk

"A Compass Egyesülettel általános iskolában ismerkedtem meg. Először nyelvi klubban, majd pedig nyári táborban gyakorolhattam az angol nyelvet. Általános iskola 8. osztályában B2 komplex nyelvvizsgát tettem angol nyelvből, amit nagy mértékben segített a Compassban megszerzett tudás, kommunikációs készség. A Compassot csak ajánlani tudom."

Boldizsár Szilvia - Szülő

"Gyermekem idegen nyelvi fejlődését a Compass Egyesületnél eltöltött idő nagyban segítette,sok külföldi fiatallal ismerkedhetett meg, akik révén más nemzetek kultúrájába is betekintést nyert."

Nagy Luca Sára - Helyi önkéntesünk

"6 éve ismerkedtem meg az egyesülettel egy felejthetetlen nyári táborban és akkor eldöntöttem, hogy szeretnék a csapathoz tartozni. Azóta helyi önkéntesként járok velük a Borostyánvirág anyaotthonba és különböző eseményekre. Rengeteg tapasztalatot, élményt szereztem és mégtöbb csodálatos baráttal gazdagodtam. Remélem még sokáig tartozhatok hozzátok!"

Csapatunk

Csapatunk:

Eglyné Katona Andrea - Elnök

14642473 1352992261407885 3924970954842620478 n

Eglyné Katona Andrea, egyesületünk elnöke és alapítója, több, mint 15 éves gyakorlattal rendelkezik szociológiai és ifjúságvédelmi területen. Releváns végzettségei: rehabilitációs mentor, ifjúságsegítő, munkaerő-piaci tanácsadó. Egy személyben tréner, tanácsadó és szakértő. A legmagasabb kitüntetésben részesült - jótékonysági munkáját a Lion’s Club nemzetközi szövetsége a Melvin Jones kitüntetéssel jutalmazta, és a kaposvári polgármester is kitüntette a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és a helyi közösségért végzett munkája jóvoltából..

Tapasztalata

 • Grundtvig Senior önkéntes program szakmai vezetője,
 • 6 TÁMOP programban szakmai munkatárs,
 • 4 évig EURODESK Partneriroda szakmai vezetője,
 • Városrehabilitációs programban szakmai vezető (2 év),
 • Roma telepes programokban képzési vezető, közösségfejlesztő (Zákány, Kaposvár)
 • FLP és Erasmus + EVS fogadó és koordináló programok megvalósítója, több mint 500 fogadott EVS önkéntes szakmai vezetője, több ifjúsági csereprogramot is szervezett
 • For-profit szektorban megszerzett 20 éves munkatapasztalat, tréner, ezért jól ismeri a munkaerő-piaci elvárásokat.
 • Magyarországi Lions Klubok Szövetségének Nemzetközi Ifjúsági cseretáborának 7 évig igazgatója, 4 évig zónaelnök, 3 évig klub elnök.
 • Stratégiai tervezés és lebonyolítás Compass egyesületnél több mint 10 éve,
 • nemzeti irodánál 3 évig EVS akkreditációs szakértő,
 • ő vezeti a hazai és nemzetközi gyakornoki programokat, VET-mobility, E-twinning, Staff mobility projekteket is

Nagyon komoly szakmai és lelki támogatást követel és biztosít az önkéntesek számára. Folyamatosan szakmai továbbképzéseken vesz részt Magyarországon és külföldön. Empatikus képesség és készség,elkötelezettség, szakmai ismeret jellemzi egyesületünk elnökét.

Egly Kyra - Nemzetközi Projekt koordinátor, mentor

Kyra

Egly Kyra már 8 éves korában ifjúsági munkát végzett, és kulturális tudatosságot épített ki magában. Azóta felnőtt nővé vált. Professzionális sportesemény-szervező. Kitűnő az angol nyelvismerete, ami rengeteg segítséget jelent, ha bármilyen probléma merül fel, ugyanakkor képes angol nyelven pályázatokat írni és a szervezetünket képviselni külföldön.

A kiemelkedő kommunikációs és empatikus készségeinek köszönhetően őt delegáljuk különböző képzésekre, ahol magába szívhatja az új módszertanokat, és így megoszthatja másokkal is a tudását. Majdnem minden európai országban járt már.

Kyra 2013 óta dolgozik nemzetközi projekt-koordinátorként, ezelőtt már 16 éves korától szervezőként és vezetőként dolgozott nyári programokon (táborok, kurzusok, rendezvények). Mentorként és ifjúság-segítőként is tevékenykedik.

Szakné Vágner Nikolett - Nemzetközi Projekt koordinátor

nikiszaki1 1055

 Niki  szociológusunk, már 2011 óta velünk dolgozik. Gyakornokként kezdett a Compass egyesületnél,  végül velünk maradt és nemzetközi projekt koordinátorunk.  Több, mint 200 külföldi EVS, és több, mint 400 magyar, helyi önkéntest koordinált.  Az elmúlt 5 évben több, mint 580 helyi önkéntest regisztrált. Ezek az önkéntesek többféle, a városunk által megrendezett eseményen részt vesznek például; sportesemények (Box Európa-bajnokság, Félmaratonsok, Városi futások, vagy a vízisportok és a helyi uszoda), kulturális események a Csiky Gergely színház rendezésében, ahova Niki napi szinten 10-50 fiatal önkéntest delegált. Ő a felelős személy az Ifjúsági Csereprogramjainkért, tréningekért és a nemzetközi projektjeink adminisztrációjáért.Az Eurodesk dél-dunántól régió koordinátora. Ő az egyik vezetője a VET-mobility és E-Twinning projektjeinknek.

 

Nyári Renáta - Nemzetközi koordinátor,mentor

Reni a nemzetközi koordinátorunk, Szakné-Vágner Nikolett munkáját vette át a Compass Egyesületnél. Beszél angolul. Pedagógiát (BA) és andragógiát (MA) tanult a Veszprémi és Pécsi Tudományegyetemen. 6 évig élt és dolgozott az Egyesült Királyságban. Ezt követően 2 évig egy Kaposvár melletti nemzetközi cég (török-magyar cég) HR osztályán dolgozott. Majd csatlakozott a Compass Egyesülethez és nemzetközi koordinátor és mentor lett.

 

Kétszeri Kármen

További cikkeink...

 1. Tevékenységeink
Válassz nyelvet
Regisztráció
Eseménynaptár
Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Logók

Széchenyi 2020 – erod.hu

01erasmusplus

 

 

 

 

 12miniszterelnokseg nemzetpolitikai allamtitkarsag

13NEA

14BethlenGabor